Til forsiden
  Profil | Socialfaglig konsultation | Behandlingstilbud | Supervision | Psykoterapi | Priser | Samarbejde  
 

Der tilbydes løbende supervision til ledelse og personale ud fra Miljøterapeutisk tankegang og metode. Dette evt. som praksisintegrerende proces i forbindelse med undervisning og udviklingsforløb.

Samtidig tilbydes akutsupervision i forbindelse med opståede vanskeligheder i det pædagogiske miljø. Individuel og gruppemæssig krisesupervision.

Personlig og faglig supervision til enkeltpersoner eller grupper.

Gennem supervision arbejdes med de oplevelser, personalet har af relationerne til børnene/deunge. Supervisionen sigter mod en større forståelse af den unge/barnet/gruppen, for en mere præcis pædagogisk praksis.

Metode og Værdigrundlag
Jeg arbejder ud fra et psykodynamisk grundlag, hvor jeg ser individets personlighed som påvirkelig og bevægelig og at forandring sker i kontakt med andre mennesker. Målet er at sikre den enkeltes ideelle autonomi.

Individet er unikt og søger altid kontakt og forståelse ud fra de individuelle, medfødte og opvækstbetingede forskelligheder, det har med sig

Jeg tror grundlæggende på, at individet går ind i relationer med de bedste intentioner om et positivt møde og at vanskeligheder er et resultat af, at det helt eller delvist har opgivet dette på baggrund af tidligere erfaringer. Sociale, psykiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder skal ses i lyset af dette.  

 
 
Mollerup Consult Kompagnistræde 31, 1. sal. 1456 København K Tlf.: 22 93 52 34 E-mail: cm@mollerupconsult.dk