Miljøterapi

Miljøterapi er en arbejdsform, hvor man med udgangspunkt i alle organisationens delelementer strukturerer arbejdet ud fra at skabe optimale forudsætninger for relationsdannelse og udvikling for de anbragte børn og unge.

Der arbejdes ud fra et, for gruppen gennemtænkt, udvalg af teorier og begrundede metoder.

I den organisatoriske struktur arbejdes bevidst med roller og funktioner, ligesom den øvrige personalemæssige struktur er gennemtænkt i forhold til meningsgivende møder og konferencer.

Der er etableret en daglig struktur omkring de anbragte børn og unge, der dels skal være støttende i forhold til udvikling af færdigheder, dels giver mulighed og rum for, at vanskeligheder kan udspilles. Strukturen skal desuden sikre de bedste betingelser for relationsdannelse.

Der arbejdes systematisk og med et fokus på børnene og de unges indre verden med følelser og tanker som udgangspunkt for social og personlig udvikling.

Der arbejdes med behandling indenfor organisationen, og samtidig, i sammenhæng med myndigheder og det øvrige samfund.