Til forsiden
  Profil | Socialfaglig konsultation | Behandlingstilbud | Supervision | Psykoterapi | Priser | Samarbejde  
 

Jeg tilbyder mig i særligt vanskelige sager, bl.a. med misbrug og psykisk sygdom samt alternativ afsoning i døgnregi. Også akutopgaver.

 
Undersøgelser
§ 50 undersøgelser med efterfølgende handleplan i henhold til minimumfrister ifølge anbringelsesreform eller andet. Undersøgelsen laves i aftalt samarbejde med myndighedsperson, samt handleplan ud fra kommunens foranstaltningspraksis. Fokus på inddragelse af familien i processen evt. gennem etablering af familierådslagning.
 
Anbringelser
Der tilbydes foranstaltning af anbringelser på Socialpædagogiske Opholdssteder og Døgnbehandlingsinstitutioner for børn/unge og familier. Løbende tilsyn og opfølgning på behandlingsplaner samt udfærdigelse af handleplaner. Tilbud om tæt samarbejde med familien, samt hjælp til etablering af anden foranstaltning efter anbringelsen. Processen forgår altid i kontakt med myndighedsperson.
 
Jeg foretager en overordnet faglig vurdering af behandlingen, men har ingen interessemæssig binding i de konkrete foranstaltninger. Jeg repræsenterer således familien og den foranstaltende myndighed og mener de bedste resultater opstår i dette spændingsfelt. I tilfælde af skift af foranstaltning, følger jeg familien.
 
Tilsyn
Tilbud om tilsyn i plejefamilier. Supervision og vejledning af plejefamilierne samt samtaler med barnet/den unge. Udfærdigelse af statusrapporter. 
 
 
Mollerup Consult Kompagnistræde 31, 1. sal. 1456 København K Tlf.: 22 93 52 34 E-mail: cm@mollerupconsult.dk